כלי זכוכית - الأواني الزجاجية

כלי זכוכית: الأواني الزجاجية، لم تذكر التوراة طهارة أو نجاسة هذه الأدوات، وأول من أعطى حكم طهارتها ونجاستها هو يوسي بن يوعزر (=יוסי בן יועזר - يوسي بن يوعزر) (ب شبت 14ب).