סבוראים - سابورائيم

اسم يرمز إلى حكماء مدارس بابل في نهاية فترة الأمورائيم، بدأت عند وفاة رابينا (=רבינא) سنة 499 (ب بابا متتصيعا 86أ) وحتى فترة الجاؤنيم (=גאון)، وذلك وفقا لما ذكره الراب شريرا (=שרירא גאון) في تنظيمه وتحديده وترتيبه لفترات الربانيين اليهود، فالسابورائيون جاؤوا بعد التنائيين (=תנאים) والأمورائيين (=אמוראים). 

اِقرأ المزيد: סבוראים - سابورائيم

معلومات إضافية